Zadeva


Naslov:

Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice«
Predlagatelj:

MDDSZ

Datum objave na spletu:

03/25/2022

Šifra dokumenta:

41100-4/2022


Vsebina: