Naslov:

Dopis DZ - odgovor
Predlagatelj:

Jelinčič Plemeniti Zmago

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/08/2020

Šifra dokumenta:

00105-94/2020/7


Vsebina:

DZOdgovorPoslaVprasa.doc - DZOdgovorPoslaVprasa.doc
DZSklepVlade36.doc - DZSklepVlade36.doc
DZSklepVlade36.pdf - DZSklepVlade36.pdf
 DZOdgovorPoslaVprasa_P.pdf