Naslov:

Predlog uredbe o spremembi Uredbe o požarni taksi
Predlagatelj:

MO

Datum dokumenta:

01/10/2022

Datum objave na spletu:

01/11/2022

Šifra dokumenta:

00704-13/2022/1

EVA:

2021-1911-0026


VgPrUrSUrPTaks.doc - VgPrUrSUrPTaks.doc
VgPrUrSUrPTaks.pdf - VgPrUrSUrPTaks.pdf