Predlog podzakonskega akta vlade


Naslov:

Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin




Predlagatelj:

MP

Datum objave na spletu:

05/29/2020

Šifra dokumenta:

00720-4/2020

EVA:

2020-2030-0004

Vsebina: