Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/28/2020

Klasifikacijska številka:

54402-3/2020/3

Seja:

18. Redna seja1.10Mnenje Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, številka (CCI) 2014SI16MAOP001SklepVlade.doc - SklepVlade.doc