Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

MF

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

05/11/2022

Klasifikacijska številka:

41012-34/2022/3

Seja:

374. Dopisna seja13Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabnikiSklepVladeD.docx - SklepVladeD.docx
priloga210.pdf - priloga210.pdf


 SklepVladeD_P.pdf