Naslov:

Sklep vlade
Nosilec:

GSV

Datum dokumenta:


Datum objave na spletu:

10/10/2020

Klasifikacijska številka:

00701-22/2020/2

Seja:

102. Dopisna seja1Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Urada Vlade Republike Slovenije za demografijo

EVA:

2020-1511-0007


UredbaSklep.doc - UredbaSklep.doc

 UredbaSklep_P.pdf