Zadeva


Naslov:

Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu
Predlagatelj:

MGRT

Datum objave na spletu:

05/12/2022

Šifra dokumenta:

36002-1/2022


Vsebina: