Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2022-2550-00412022-2550-004104/14/2022MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja02
(2) Predlog uredbe o spremembi Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 20.04.2022 [MOP]
(5) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022
(7) Besedilo izdane uredbe, 05.05.2022 [IPP - SVZ]
(10) Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 10.05.2022 [GSV]