Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2022-2430-00422022-2430-004204/19/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest02
(1) Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 19.04.2022 [MzI]
(2) Novo gradivo št. 1 - Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 22.04.2022 [MzI]
(4) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022
(5) Besedilo sprejetega sklepa, 05.05.2022 [IPP - SVZ]
(9) Neuradno prečiščeno besedilo št. 4 Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 16.05.2022 [GSV]