Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2022-2430-00372022-2430-003704/25/2022MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSpremembe Splošnega akta o cestninjenju02
(1) Predlog za spremembo Splošnega akta o cestninjenju, 25.04.2022 [MzI]
(3) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022