Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2021-2550-00852021-2550-008505/27/2022MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop@gov.si; 55058515; 2482789000Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode in javno kanalizacijo
02
(1) Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 27.05.2022 [MOP]
(2) Sklep vlade - 383. Dopisna seja, 30.05.2022
(5) Besedilo izdane uredbe, 30.05.2022 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 01.06.2022 [GSV]