Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2430-00582020-2430-005807/16/2020MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVSklep o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest02
(1) Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 16.07.2020 [MzI]
(3) Sklep vlade - 27. Redna seja, 23.07.2020
(6) Besedilo sprejetega sklepa, 23.07.2020 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest, 30.07.2020 [GSV]