Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2430-00872020-2430-008711/27/2020MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUredba o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Bela – širitev v občini Poljčane02
(1) Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen - dolomit v pridobivalnem prostoru Bela - širitev v občini Poljčane, 27.11.2020 [MzI]
(3) Sklep vlade - 43. Redna seja, 09.12.2020
(6) Besedilo izdane uredbe, 09.12.2020 [IPP - SVZ]