Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2430-01382020-2430-013812/11/2020MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVOdlok o spremembi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji02
(2) Sklep vlade - 141. Dopisna seja, 13.12.2020
(4) Besedilo izdanega odloka, 13.12.2020 [SVZ]
(7) Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, 14.12.2020 [MzI]