Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2018-2430-00782018-2430-007804/29/2021MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUredba o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b – širitev 2 v Občini Kidričevo02
(1) Predlog uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod v pridobivalnem prostoru Pleterje P2b - širitev 2 v Občini Kidričevo, 29.04.2021 [MzI]
(3) Sklep vlade - 75. Redna seja, 13.05.2021
(6) Besedilo izdane uredbe, 13.05.2021 [IPP - SVZ]