Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2021-2430-00762021-2430-007605/11/2021MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVOdlok o spremembi Odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita02
(2) Sklep vlade - 74. Redna seja, 12.05.2021
(5) Besedilo izdanega odloka, 12.05.2021 [IPP - SVZ]
(7) Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 odloka o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita, 14.05.2021 [GSV]