Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2021-3130-00392021-3130-003907/19/2021MJU; Ministrstvo za javno upravo; Tržaška cesta 21; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mju/MJU/GOVUredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju02
(1) Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, 19.07.2021 [MJU]
(2) Sklep vlade - 243. Dopisna seja, 23.07.2021
(4) Besedilo izdane uredbe, 23.07.2021 [IPP - SVZ]
(7) Neuradno prečiščeno besedilo št. 27 Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, 27.07.2021 [GSV]