Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2019-2550-00362019-2550-003606/22/2020MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice02
(1) Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, 22.06.2020 [MOP]
(3) Sklep vlade - 24. Redna seja, 02.07.2020
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov na območju občine Jesenice, 08.07.2020 [GSV]