Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2550-00542020-2550-005407/22/2020MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem02
(1) Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, 22.07.2020 [MOP]
(3) Sklep vlade - 27. Redna seja, 23.07.2020
(6) Besedilo izdane uredbe, 23.07.2020 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 2 Uredbe o koncesiji za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem, 27.07.2020 [GSV]