Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2020-2550-00982020-2550-009810/26/2021MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja02
(1) Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 26.10.2021 [MOP]
(6) Sklep vlade - 103. Redna seja, 18.11.2021
(9) Besedilo izdane uredbe, 18.11.2021 [IPP - SVZ]
(11) Neuradno prečiščeno besedilo št. 1 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, 25.11.2021 [GSV]