Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 2021-2550-00482021-2550-004811/25/2021MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Uredba o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode02
(1) Predlog uredbe o spremembah Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 25.11.2021 [MOP]
(3) Sklep vlade - 106. Redna seja, 09.12.2021
(6) Besedilo izdane uredbe, 09.12.2021 [IPP - SVZ]
(8) Neuradno prečiščeno besedilo št. 3 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, 13.12.2021 [GSV]