Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 16100-1/202016100-1/202006/03/2020MZ; Ministrstvo za zdravje; Štefanova 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mz; 96395265; 5030544000Poročila o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo dejavnost na sekundarni in terciarni ravni02
(1) Poročanje o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 – Poseben vladni projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, 03.06.2020 [MZ]
(5) Sklep vlade - 30. Redna seja, 03.09.2020
(9) Poročilo o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih v obdobju od 1. 1. 2020 do 6. 8. 2020, 19.05.2021 [MZ]
(11) Sklep vlade - 80. Redna seja, 03.06.2021