Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 32201-2/202132201-2/202112/20/2021MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVSkupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d.o.o. - Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 2020 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. za leto 202002
(1) Skupščina družbe Holding Kobilarna Lipica, d. o. o. – Letno poročilo družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o. za leto 2020 in Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe Holding Kobilarna Lipica d. o. o. za leto 2020, imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023, pokrivanje bilančne izgube, 20.12.2021 [MGRT]