Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 35000-6/202035000-6/202006/24/2020Občina Starše; Občina Starše; Starše 93; 2205; Starše; Slovenija; obcina@starse.si; 026864810Vloga za pridobitev soglasja k načrtovanim ureditvam v okviru priprav sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrtana na parc. št. 652/227, 652/36 in 652/241 v k.o. Marjeta na Dravskem polju04
(3) Predlog soglasja k pobudi Občine Starše za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju državnega lokacijskega načrta za avtocestni odsek Slivnica – Draženci, 17.08.2020 [MOP]
(5) Sklep vlade - 29. Redna seja, 27.08.2020