Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 35000-14/202135000-14/202108/31/2021Občina Logatec; Občina Logatec; Tržaška cesta 50 a; 1370; Logatec; Slovenija; obcina.logatec@logatec.siPriprava občinskega prostorskega izvedbenega akta (lokacijske preveritve) za območje ureditve plinovod M3/1 Kalce–Vodice04
(3) Predlog soglasja k pobudi Občine Logatec za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 833/1, 833/2, 834/2, 862, 863/1, 1635/1 in 1635/2, vsa v k. o. Blekova vas, 03.11.2021 [MOP]
(5) Sklep vlade - 103. Redna seja, 18.11.2021