Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 38100-2/202038100-2/202003/30/2020MJU; Ministrstvo za javno upravo; Tržaška cesta 21; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mju/MJU/GOVSoglasje k predlogu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve št. 38105-23/2020/2 z dne 12. 3. 2020 glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine (izklicno plačilo) za radijske frekvence v pasovih 2100 MHz FDD02
(1) Predlog soglasja k predlogu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve glede najmanjše višine zneska za učinkovito rabo omejene naravne dobrine za radijske frekvence v pasovih 2100 MHz FDD, 30.03.2020 [MJU]