Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-107/202041012-107/202011/25/2020MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZ, MOP, MDDSZ, Vrhovno državno tožilstvo)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, MZ, MOP, MDDSZ, Vrhovno državno tožilstvo), 25.11.2020 [MF]
(3) Sklep vlade - 43. Redna seja, 09.12.2020