Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-109/202041012-109/202011/30/2020MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MKGP, MZ, MDDSZ, Ustavno sodišče, Urad RS za mladino, Vrhovno sodišče RS) 04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MIZŠ, MKGP, MZ, MDDSZ, Ustavno sodišče, Urad RS za mladino, Vrhovno sodišče RS) , 30.11.2020 [MF]
(3) Sklep vlade - 43. Redna seja, 09.12.2020