Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-110/202041012-110/202012/07/2020MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, MF, MIZŠ, GSV)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MZ, MZZ, MF, MIZŠ, GSV), 07.12.2020 [MF]
(2) Sklep vlade - 43. Redna seja, 09.12.2020