Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-6/202141012-6/202101/25/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (UN, MF , MJU , DORS, MGRT)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditev pravic porabe (UN, MF , MJU , DORS, MGRT), 25.01.2021 [MF]
(3) Sklep vlade - 55. Redna seja, 04.02.2021