Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-38/202141012-38/202105/21/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MP, MIZŠ, MzI,MZ, MDDSZ, FURS, Generalštab Slovenske vojske, MF, Okrožno sodišče v Kranju)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MP, MIZŠ, MZI,MZ, MDDSZ, FURS, Generalštab Slovenske vojske, MK, Okrožno sodišče v Kranju), 21.05.2021 [MF]
(3) Sklep vlade - 80. Redna seja, 03.06.2021