Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-43/202141012-43/202106/21/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, MDDSZ, Uprava RS za zaščito in reševanje, MIZŠ. GSV, MF, SVRK, MJU, MZZ, MP)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZ, Uprava RS za zaščito in reševanje, MDDSZ, MIZŠ, GSV, MF, FURS, SVRK, MJU, MZZ), 21.06.2021 [MF]
(3) Sklep vlade - 84. Redna seja, 30.06.2021