Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-49/202141012-49/202107/16/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditev in razporeditev pravic porabe (MJU, MDDSZ, MIZŠ, Geodetska uprava RS, MZ)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditev in razporeditev pravic porabe (MJU, UKOM, MDDSZ, MIZŠ, GURS, MZ), 16.07.2021 [MF]
(2) Sklep vlade - 246. Dopisna seja, 30.07.2021