Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-66/202141012-66/202109/20/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SURS, SVRK, MF, MGRT, MOP, MDDSZ, URSIV, MK)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (SURS, MZZ, MJU, MNZ, MZ, MGRT, MOP, MDDSZ, MK), 20.09.2021 [MF]
(3) Sklep vlade - 95. Redna seja, 29.09.2021