Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-89/202141012-89/202111/22/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi v letu 2021 (MF, GSV, SVRK,MKGP, MOP, Uprava RS za jedrsko varnost, MDDSZ,MZ, MJU,MIZŠ, Okrožno sodišče v Mariboru, Delovno sodišče v Celju) 04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MF, GSV, SVRK, Uprava RS za javna plačila, MKGP, MOP, Uprava RS za jedrsko varnost, MDDSZ, MZ, MJU, MIZŠ, Okrožno sodišče v Mariboru, Delovno sodišče v Celju), 22.11.2021 [MF]
(2) Sklep vlade - 104. Redna seja, 25.11.2021