Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-102/202141012-102/202112/30/2021MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MZ)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MGRT, MZ), 30.12.2021 [MF]
(2) Sklep vlade - 316. Dopisna seja, 31.12.2021