Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-1/202241012-1/202201/03/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe v letu 2022 (MF)04
(1) Predlog sklepa o razporeditvi pravic porabe v letu 2022 (MF, FURS), 03.01.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 109. Redna seja, 13.01.2022