Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-19/202241012-19/202203/04/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ, MIZŠ, Policija, MGRT, MKGP, MZ, MK), 04.03.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 118. Redna seja, 17.03.2022