Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-32/202241012-32/202204/15/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZZ, MDDSZ, MOP, UKOM, Arhiv RS)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MZZ, MDDSZ, MOP, UKOM, Arhiv RS), 15.04.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 122. Redna seja, 28.04.2022