Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41012-33/202241012-33/202204/25/2022MF; Ministrstvo za finance; Župančičeva ulica 3; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mf/MF/GOV; 23348887; 5028256000Sklep o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (Zagovornik načela enakosti , GSV, FURS, MDDSZ, MZ, MIZŠ)04
(1) Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (Zagovornik načela enakosti, MZZ, FURS, MDDSZ, MZ, MIZŠ), 25.04.2022 [MF]
(3) Sklep vlade - 372. Dopisna seja, 05.05.2022