Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-72/202041013-72/202010/12/2020MKGP; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska 22; 1001; Ljubljana; Slovenija; gp.mkgp; 31162991; 2399253000; 655Uvrstitev novih projektov, ki sodijo v skupino projektov 2330-13-S007 »Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu v Načrt razvojnih programov 2020-202304
(1) Predlog za uvrstitev treh novih projektov, ki sodijo v skupino projektov 2330-13-S007 Raziskave v kmetijstvu in gozdarstvu v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, 12.10.2020 [MKGP]
(3) Sklep vlade - 36. Redna seja, 14.10.2020