Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-100/202041013-100/202012/01/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-20-2019 – PET PAK investicija v zgradbo in opremo veljavni načrt razvojnih programov 2020–202304
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2130-20-2019 PET PAK investicija v zgradbo in opremo veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, 01.12.2020 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 43. Redna seja, 09.12.2020