Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-103/202041013-103/202012/11/2020MzI; Ministrstvo za infrastrukturo; Langusova ulica 4; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mzi/MZI/GOVUvrstitev projekta št. 2430-20-0050 »Podpora likvidnosti Fraport Slovenija COVID-19« v veljavni Načrt razvojnih programov 2020-202304
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2430-20-0050 Podpora likvidnosti Fraport Slovenija COVID-19 v veljavni Načrt razvojnih programov 2020–2023, 11.12.2020 [MzI]
(3) Sklep vlade - 44. Redna seja, 16.12.2020