Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-107/202041013-107/202012/14/2020MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev projekta št. 2130-20-9003 »Izgradnja objekta Elpro Križnič« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–202304
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2130-20-9003 Izgradnja objekta Elpro Križnič v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2020–2023, 14.12.2020 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 44. Redna seja, 16.12.2020