Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-12/202141013-12/202103/03/2021MZ; Ministrstvo za zdravje; Štefanova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mz; 96395265; 5030544000Uvrstitev novega projekta 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske
Konjice v Načrt razvojnih programov za obdobje 2021-2024
04
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2711-21-0032 Prizidek Zdravstvenega doma Slovenske Konjice v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 03.03.2021 [MZ]
(3) Sklep vlade - 65. Redna seja, 18.03.2021