Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-23/202141013-23/202104/09/2021MKGP; Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; Dunajska cesta 22; 1001; Ljubljana; Slovenija; gp.mkgp; 31162991; 2399253000; 655Uvrstitev novega projekta 2337-21-0002 »Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge« v Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 2337-21-0002 Preprečevanje in nadzor afriške prašičje kuge v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 09.04.2021 [MKGP]
(3) Sklep vlade - 71. Redna seja, 21.04.2021