Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-24/202141013-24/202104/14/2021MIZŠ; Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Masarykova cesta 16; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mizs/MSS/GOVUvrstitev novega projekta 3330-21-0013 Rekonstrukcija in energetska prenova SŠTS Šiška v Načrt razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog za uvrstitev novega projekta 3330-21-0013 Rekonstrukcija in energetska prenova SŠTS Šiška v veljavni Načrt razvojnih programov 2021–2024, 14.04.2021 [MIZŠ]
(3) Sklep vlade - 72. Redna seja, 28.04.2021