Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-29/202141013-29/202104/28/2021MOP; Ministrstvo za okolje in prostor; Dunajska cesta 48; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mop/MOP/GOV; 55058515; 2482789000Novelacija investicijskega projekta 2550-17-0010 »Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave« v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021-202404
(1) Predlog spremembe projekta 2550-17-0010 Trajnostna mobilnost v območjih ohranjanja narave v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2021–2024, 28.04.2021 [MOP]
(3) Sklep vlade - 75. Redna seja, 13.05.2021