Št.Can be sorted ascendingPrejetoCan be sorted descendingSubjektCan be sorted ascendingNaslov zadeveCan be sorted ascendingSZCan be sorted ascending or descending
Hide details for 41013-30/202141013-30/202105/06/2021MGRT; Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; Kotnikova ulica 5; 1000; Ljubljana; Slovenija; gp.mgrt/MGRT/GOVUvrstitev novega projekta 2130-21-3001 ''Čistilna naprava Podčetrtek'' v veljavni načrt razvojnih programov za obdobje 2021 - 202404
(1) Predlog za uvrstitev projekta 2130-21-3001 Čistilna naprava Podčetrtek v veljavni Načrt razvojnih programov
2021–2024, 06.05.2021 [MGRT]
(3) Sklep vlade - 75. Redna seja, 13.05.2021